Услуги » При покупка


ВИЕ СТЕ КУПУВАЧ И ТЪРСИТЕ ПОДХОДЯЩИЯТ ЗА ВАС ИМОТ:

 

При покупка на недвижим имот АСАВИЯ осигурява следните услуги:

І.Проучване на конкретния сектор от пазара за недвижими имоти към момента по зададени от Вас параметри, за да могат да бъдат напълно удовлетворени Вашите изисквания.

ІІ.Вашият консултант ще бъде Ваш съветник и помощник в избора на подходящия имот.

ІІІ.При изразен интерес към конкретен имот Вие можете да разчитате на:

- проверка изправността на документите на имота, извършване на справки за липса на вещни тежести - възбрани, искове и ипотеки;

- правни консултации свързани със собствеността и придобивните способи;

- защита на Вашите интереси при водене на преговори и сключването на предварителен договор за покупко-продажба на избраният от Вас имот;

- осигуряване на процедурата до пълното заплащане на продажната цена, получаването на нотариален акт за собственост, въвеждане във владение;