Услуги » При продажба


 

     ВИЕ СТЕ СОБСТВЕНИК И ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ СВОЯ ИМОТ:

   При продажба на имот, АСАВИЯ осигурява на клиентите си следния пакет услуги:

І. АСАВИЯ консултира продавача, за определяне оптимална и реална пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура.

ІІ. АСАВИЯ ще публикува безплатно реклама на Вашият имот според характеристиките му в своя интернет каталог, във водещите интернет портали. Вашият имот може да бъде публикуван  в картотека в 7 специализирани печатни издания.

ІІІ. Чрез своята мрежа от офиси и реклама, АСАВИЯ ще подсигури кандидати за Вашият имот.

ІV. АСАВИЯ ще съдейства за подготовка на всички документи необходими за продажба на имота, като ще осигури процедурата до пълното заплащане на продажната цена вкл. с гранция за произход на банкнотите.

V. Ако Вашият имот е с  ипотека или други вещни тежести АСАВИЯ ще осигури продажба на имота със заличаване на ипотеката и погасяване на задълженията Ви към кредитора с част от продажната цена при най изгодни за Вас условия.

VІ. Вашият имот ще бъде предложен на най-широк кръг потенциални купувачи от страната и чужбина.