» Услуги


 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ФИРМЕНА ФИЛОСОФИЯ
           Екипът на агенции АСАВИЯ е умело подбран и професионално подготвен да отговори на динамично нарастващите изисквания и потребности на нашите клиенти и партньори в областта на сделките с имоти.
           Франчайзинг системата на АСАВИЯ съдържа печеливша концепеция за вътрешна организация и работа с клиенти която позволи на АСАВИЯ да се развива конкурентно на водещите фирми в бранша, разширявайки дейността си и подобрявайки качеството на предлаганите услуги.
              Пазарът на имоти в България все още се развива и при липсата на ясно регламентиране от страна на държавата продължава да привлича съмнителни играчи с краткосрочни интереси, чиито действия за съжаление не само ощетяват клиентите, но са причина за негативни настроения срещу професията "Брокер недвижими имоти".

Ние, специалистите от агенции АСАВИЯ поставяме интересите на клиентите си на първо място и знаем, че в дългосрочен план такава фирмена политика - водена от нас и от други утвърдени агенции ще доведе до положително регулиране на пазара и издигане престижа на професията ни.

НАШАТА ФИРМЕНА ФИЛОСОФИЯ:

Агенции АСАВИЯ се придържат стриктно към основните правила и ценности заложени в франчайзинг системата АСАВИЯ разработена от Виктор Ценов.
Недвижимите имоти се отличават от всички скъпи вещи които купуваме. Всеки имот е уникален Неговата цена и привлекателност се определят от множество фактори от най различно естество - на първо място местоположение и кoнструктивни особености, но с не по малка стойност - околна инфраструктура, изложение, достъп, панорама, съседи. Няма два напълно еднакви имота и това прави избора колкото интересен толкова и труден.
България е уникален пазар. Над 90% от българите живеят в собствено жилище (в селата почти 100%) и това е един от най-високите проценти в Европа. Тази привързаност на сънародниците ни към дома се корени в историята ни и е една от характерните особености на народопсихологията ни. България също така е и бедна страна. Това прави сделката с имот за голяма част от българите да бъде една от най важните крачки в живота, а за не малък процент от нас жилището или сумата която отделяме за него е почти всичко което притежаваме или което можем да вземем на кредит. По тези причини сделките често са напрегнати и участниците - продавачи и купувачи са изнервени или несигурни.
Тук именно е нашата сила. Да предоставим избор и разумен съвет, проверка и механизми за защита от измама, спокойно водене на преговори и сигурно разплащане.
В сделките с недвижими имоти най-важно е клиентът да разбира смисъла на своята инвестиция. Затова ние работим с поглед в бъдещето, наша отговорност е да предвидим развитието на пазарните позиции на конкретната собственост. Независимо дали става въпрос за покупка на основно жилище или имот с инвестиционни намерения, наш дълг е да бъдем обективни в професионалната си преценка за имота, да разбираме и посочваме предимствата и недостатъците му в дългосрочен план, така, че клиентите ни да получат възможността да направят спокоен избор в съответствие с плановете и възможностите си.
За нас е важно да разбираме клиентите си, за да постигнем максимален резултат в тяхна полза. В този процес нашите брокери встъпват не само със своя опит и професионализъм но и с моралният депозит на АСАВИЯ защото НИЕ РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ДОВЕРИЕТО И БЛАГОДАРНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ Е НАШАТА ИСТИНСКА РЕКЛАМА.


НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА:
♦ АСАВИЯ осъществява максимален контрол и проверка на всеки имот предмет на договаряне;
♦ АСАВИЯ не упражнява и не допуска натиск и подвеждане при избора на клиентите или при договаряне на продажната цена;
♦ АСАВИЯ осигурява спокойни преговори при спазване на законодателството и интересите на клиентите;
♦ АСАВИЯ контролира процеса до пълното разплащане между страните и прехвърлянето на имота с нотариален акт за собственост;
♦ АСАВИЯ не печели от увеличение на цената на имотите. Работим на установен процент комисионна който се заплаща за свършена работа;
♦ АСАВИЯ не работи некоретно и не съдейства за нелоялна конкуренция в бранша;
♦ АСАВИЯ работи съвместно с фирми-колеги, доказали своята етика и професионализъм;