Основно меню » За нас


 КОИ СМЕ НИЕ. ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ АСАВИЯ.
       АСАВИЯ е търговско наименование на дейността - посреднически услуги при сделки с недвижими имоти извършвана от "АСАВИЯ" ЕООД , ЕИК176188470 с управител Виктор Ценов и фирмите партньори по франчайзинг системата на АСАВИЯ.
           Нашите регионални парньори работят по франчайзинг системата разработена от АСАВИЯ ЕООД и прилагана успешно в градовете Плевен, Бургас, Ловеч и Правец.
            Дейността на агенции за недвижими имоти АСАВИЯ е с акцент покупко-продажба основно на жилищни и туристически имоти на територията на Софийска, Плевенска, Бургаска и Ловешка област, но предлагаме също така терени за застрояване, складове, производствени помещения, административни и търговски площи.
            Опитът и квалификацията на нашите служители и партньори дават преимущество на тези, които избират АСАВИЯ за свой консултант. Вие можете да бъдете между тях.


        НАШИЯТ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
♦ Анализ на пазара на имоти с оглед инвестиционните намерения на клиента;
♦ Консултации, свързани с тенденциите на пазара на недвижими имоти в България и възможността за възвръщаемост и доходност от инвестициите в имоти;
 ♦ Консултации и изготвяне на документи в целия спектър на разпоредителните сделки с недвижими имоти: - покупко-продажби, замени, делби, дарения, завещания, наеми, договори за издръжка и грижа, учредяване и заличаване на ипотеки, пълномощни за заверка в страната и чужбина, актове за установяване на собственост, фирми за чуждестранни купувачи, отстъпване на право на строеж с/у обезщетяване с % и др.;
♦ Посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти в цялата страна;
♦ Посредничество при търсене и отдаване под наем на недвижими имоти в цялата страна;
♦ Оценка на недвижими имоти с оглед пазарната им реализация;
♦ Управление на имоти - отдаване под наем през фирмата и стопанисване;
♦ Авторски приграмен продукт за агенции за недвижими имоти - Еstate Office 2001;ПРИНЦИПИ НА РАБОТА
     НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА:
♦ АСАВИЯ осъществява максимален контрол и из проверка на всеки имот предмет на договаряне;
♦ АСАВИЯ не упражнява и не допуска натиск и подвеждане при избора на клиентите или при договаряне на продажната цена;
♦ АСАВИЯ осигурява спокойни преговори при спазване на законодателството и интересите на клиентите;
♦ АСАВИЯ контролира процеса до пълното разплащане между страните и прехвърлянето на имота с нотариален акт за собственост;
♦ АСАВИЯ не печели от увеличение на цената на имотите. Работим на установен процент комисионна който се заплаща за свършена работа;
♦ АСАВИЯ не работи некоретно и не съдейства за нелоялна конкуренция в бранша;
♦ АСАВИЯ работи съвместно с фирми-колеги, доказали своята етика и професионализъм;